Wykwalifikowany, kompetentnty i atrakcyjny na rynku pracy!


pliki do pobrania

kontakt

  • tl2@poczta.onet.pl
  • 24 388 36 10

o projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie i nabycie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez 70 uczniów i 9 nauczycieli kształcenia zawodowego Technikum Imienia Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zorganizowanie praktycznych zajęć pozalekcyjnych, kursów/szkoleń oraz staży zawodowych dla uczniów. Grupę docelową stanowi 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Imienia Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy oraz 70 uczniów klas 2 i 3 kierunków:
  • technik elektronik
  • technik informatyk
  • technik ekonomista
Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby pracodawców, jego realizacja została oparta na „Diagnozie” zatwierdzonej przez organ prowadzący w XII.2015r.

harmonogram

Doradztwo zawodowe - poniedziałki, środy 15:00 - 16:00
Montaż i serwis urządzeń komputerowych - czwartki 15:30 - 17:00
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych - czwartki 15:00 - 17:00
Obsługa klienta w jednostkach administracji - poniedziałki, czwartki 15:00 - 16:30
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - wtorki - 13:30 - 15:30